Lu Group

Department of Chemical Engineering, Tsinghua University

Current member
Jing Lao
Zeen Zhang
Keyi Chen
Chengxi Li
Lin Zhou
Alumin
Tongbao Zhang
Jing He
Yang Liu
Bodong Yang
Rui Wang
Dan Xie
Yanqing Tang
Zhongyu Wang
Xiaojing Liu
Shan Zhu
Dawei Xin
Yang Xia
Alumin
Tongbao Zhang
Jing He
Yang Liu
Bodong Yang
Rui Wang
Dan Xie
Yanqing Tang
Zhongyu Wang
Xiaojing Liu
Shan Zhu
Dawei Xin
Yang Xia
Technicia & Visiting student
Qianlong Zhou
Shujie Chen
Zhendong Liu
Lu Ye
Zhou Lan
Fanglin Huo
Yuming Xi
Jianwu Yang